1. HARC NK 82-90
  2. Aan alle HARC-leden

Aan alle HARC-leden

Voor het komende verenigingsjaar 2019 heeft het bestuur van de HARC zich genoodzaakt gezien, om de contributie te verhogen van E 85.- naar E 95.-. De belangrijkste redenen hiervoor zijn inflatie, algemene kostenstijgingen, de verhoging van het lage BTW-tarief en de prijsverhogingen die de circuits doorberekenen voor het servicepakket en administratieve lasten. Vanzelfsprekend worden deze laatstgenoemde verhogingen grotendeels doorberekend aan de deelnemers, echter, het financiële risico neemt eveneens toe en dient beter te worden afgedekt.

Zoals u weet krijgt u als HARC-lid voor uw contributiebijdrage veel terug, dat blijft onverkort gehandhaafd. Sterker nog, u gaat er in 2019 wat dat betreft op vooruit. Nog even op een rij.

•    Weekend Toegangskaart & Programmaboek Historic Grand Prix
•    Ontvangst in HARC-hospitality
•    Jaarabonnnement (6 uitgaven) RTL GP Magazine, inclusief HARC katern
•    Toegangskaart International Amsterdam Motorshow RAI
•    Gereduceerd tarief op Vrijrijden dagen, ook met moderne straatauto’s tot E 80.-
•    Toegangskaart voor alle door de HARC zelfstandig georganiseerde evenementen
•    Korting contributie bij meer personen op hetzelfde adres E 47.50
•    Korting contributie als u nieuw HARC-lid aanbrengt vóór 12 maart 2019, à E 15.-
•    10% korting op HARC kleding en tevens diverse kortingen bij verschillende aangesloten “Vrienden van de HARC”, zie hiervoor de HARC website.

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie vóór 15 januari 2019 over te maken, wij zijn u daar erkentelijk voor.
De factuur ontvangt u per e-mail in de eerste week van januari.

Namens het HARC bestuur,
Kees Kooij
Voorzitter

 

Deel dit artikel

Sponsoring

Nog geen HARC lid?

  • Weekend Toegangskaart & Programmaboek Historic Grand Prix

  • Ontvangst in HARC-hospitality

  • Jaarabonnnement (6 uitgaven) RTL GP Magazine

  • Toegangskaart International Amsterdam Motorshow RAI, 3 t/m 7 april

  • Gereduceerd tarief Vrijrijden dagen tot € 80.-

  • Toegangskaart voor alle door de HARC zelfstandig georganiseerde evenementen

  • Korting contributie bij meer personen op hetzelfde adres 50%

  • Korting contributie als u nieuw HARC-lid aanbrengt vóór 12 maart 2019

  • 10% korting op HARC kleding