De HARC biedt een aantal keren per jaar de mogelijkheid om op circuitdagen tegen gereduceerd tarief Vrij te rijden. Er wordt niet in wedstrijdverband gereden, iedereen is vrij om te testen, te trainen of om circuitervaring op te doen. Ook zijn dit bij uitstek dagen om kennis te maken en als voorbereiding voor diegenen die het plan hebben om te gaan racen. Het biedt ook de niet-racende leden van de HARC de gelegenheid om op het circuit te rijden. Al met al, populaire dagen met veel rijders die in prima sfeer en met respect voor elkaar een topdag hebben, het is puur genieten.

VOORBEREIDING
Voor deelname is geen racelicentie vereist, wel een geldig rijbewijs. Aan het begin van de dag wordt de auto gekeurd op het gebied van veiligheid, een onderwerp dat bij de HARC hoog in het vaandel staat.
Aan een raceauto worden andere eisen gesteld dan aan een straatauto. Afhankelijk van de klasse waarin wordt gereden, wordt de auto gecheckt met als doel om het voor iedereen zo veilig en dus zo plezierig mogelijk te houden.

INDELING
De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen:
Groep 1: Gewone (moderne en historische) straatauto’s (zonder rolkooi en andere circuitaanpassingen; goedgekeurde helm is verplicht, een brandblusser wordt sterk aanbevolen);
Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht);
Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding, arm restraint en vaste brandblusser verplicht);
Groep 4: Monoposto’s en “Donkervoort-achtigen”, zoals Lotus 7, Caterham en Westfield (goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht).

VEILIGHEID
Het is noodzakelijk (Groep 1) dat er géén losse zaken in de auto liggen op de hoedenplank of de achterbank. Zorg voor een iets hogere bandenspanning (+ 0.3 atm.) en een iets hoger oliepeil in het motorcarter (+ 0.25 l) en prima werkende schokbrekers. Controleer op olie- en koelvloeistof lekkage.
Voor Groep 2-3 en 4 is racekleding verplicht, als ook het dragen van een armrestraint. Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.
Bij de inschrijving via de website wordt gevraagd een digitale vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen en overige spelregels door middel van de digitale briefing. 
Voor aanvang wordt er een extra briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd door Paul van Stenis, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht. Het is verboden om passagiers mee te nemen op het circuit met uitzondering van een KNAF gecertificeerde instructeur. Auto’s moeten zijn voorzien van een sleepoog of -strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

GELUIDPROTOCOL
Geluid is een belangrijk issue op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie gemaakt.
In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

INSTRUCTIE
Voor beginnende rijders is er een mogelijkheid voor het krijgen van instructie van een KNAF gecertificeerde instructeur. Vraag hiernaar bij de inschrijving. Ook zijn er altijd ervaren, racende HARC-leden aanwezig die graag bereid zijn om tips te geven. 

INSCHRIJVEN
Bij de Vrij rijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 10 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf.  Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

Inschrijven, ondertekenen van de vrijwaring en de briefing en betaling vindt vooraf plaats via de website.  Bij de inschrijf-desk hoeft u dan alleen uw geldig rijbewijs te tonen (of een geldige licentie voor groep 3).

CIRCUITAFSPRAKEN
Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan te parkeren achter de pitboxen indien er een pitbox wordt gehuurd. Een pitbox kunt u rechtstreeks boeken bij het circuit, info@circuitzandvoort.nl of tel. 023-5740740.
De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is 30 km p/uur. De huisregels en het paddockreglement van Circuit Zandvoort zijn van toepassing. De maximale snelheid in de pitlane is 40 km p/uur, door de Marshalls wordt hierop gecontroleerd. De pitlane is toegankelijk via Pitbox 0.

SCHADE
Als rijder bent u verantwoordelijk voor gebruiksschades aan de baan en overige objecten op Circuit Zandvoort. Hierbij een globale opsomming van de daaraan verbonden kosten. 

Bandenpakket € 150,-- per rij; Rubbermat € 275,--; Tecpro Barrier € 900,--;  Vangrailplaat € 275,-- p.stuk; Vangrailstijl € 75,--p.stuk; Vangraileindstuk € 125,-- p.stuk; Nordbeton/Spengler Barrier € 1.500,--p.stuk; Nordbeton/Spengler Deur € 4.000,--p.stuk; Fia Hek € 2.000,-- p.5 meter; Publiekshek € 200,-- p.5 meter; Oliepoeder €25,-- p.zak; Veegwagen € 50,-- p.15 min; Takelwagen € 50,-- p.15 min; Brandblusser €125,-- p.stuk; Blusketel € 335,-- p.stuk. 

COVID-19 MAATREGELEN
Om Vrij rijden na de Corona pandemie mogelijk te kunnen maken, hebben wij met Circuit Zandvoort afspraken gemaakt over de wijze waarop wij dit kunnen organiseren. U begrijpt dat een en ander alleen doorgang kan vinden onder strikte afspraken, die ook moeten worden nageleefd in verband met ieders gezondheid en veiligheid. Met andere woorden: het is van het allergrootste belang -ook na de versoepelingen- dat alle deelnemers zich conformeren aan de dan geldende regels. Alleen op die manier kunnen wij er toch een fijne activiteit van maken, zoals u van de HARC gewend bent.

Volg bij de inschrijving/keuring in pitbox 23-24 de aanwijzingen op die zorgen voor een vlot en veilig verloop en houdt u te allen tijden aan de 1.5 m afstand, zoals aangegeven. De keuring vindt plaats d.m.v. het door de pitbox rijden.


Goededag Race vrienden.                                                Het laatste nieuws over de laatste vrij-rijden dag van de  HARC

Beste relatie,                                                                     English version below.                Sign up trackday 21-11-2021


We hebben goed nieuws de HARC heeft alsnog een laatste vrij-rijden dag van de HARC (21 November 2021).

De huidige maatregelen en ontwikkelingen rondom COVID maken het ons mogelijk om de Vrij-rijden dag dit jaar nog op een normale en verantwoorde manier te organiseren.

Natuurlijk gaan we er in 2021 weer een prachtige editie van maken, met dezevrij-rijden dag als seizoen afsluiter voor het historisch vrij rijden op Zandvoort, en hopen we dat u er net als wij enorm naar uitkijken om u weer een onvergetelijk ervaring te bezorgen.

TIJDSCHEMA  + Informatie VRIJ-RIJDEN-DAG Zondag 21 November 2021 Informatie Vrij-rijden Zondag 21-11-2021

Inschrijving via deze link;   Sign up trackday 21-11-2021   Registration by the link;   Sign up trackday 21-11-2021

Deelnemers Vrij rijden 21 November 2021             NU voor groep 2-3 en groep 1

Onderstaand treft u de informatie aan m.b.t. de combinatie Vrij rijden en de HARC Historic 250.

Wij als organisator zijn blij dat ons in ieder geval de gelegenheid geboden wordt onze sport uit te oefenen, zij het onder een aantal beperkingen. Voorwaarde voor een goed verloop van het evenement en geen ingrepen door handhavers is dat we optimale medewerking verlenen.  Dus testen voor toegang of QR bewijs van vacinatie.

Jullie absolute medewerking is derhalve van vitaal belang. Op de eerste plaats mag er publiek worden toegelaten,

 Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op vrijdag 20 November a.s. aan te rijden vanaf 18.00 uur, echter de pitboxen zijn pas vanaf 18.30 uur te bereiken, aangezien er op deze dag een Endurance evenement plaatsvindt.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers (Vrij rijden) op Paddock 2, oftewel Heineken paddock. Privé auto’s op Parking A, bij de hoofdtribune. Hierop zal worden gehandhaafd.

Wij vertrouwen er op dat u uw medewerking verleent, alleen op deze wijze heeft iedereen genoeg ruimte. Het zal een drukke dag worden met veel deelnemers aan de 2 evenementen op één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250.

Inschrijving:

De inschrijving vindt plaats in pitbox 23-24

08.00 – 08.45 uur inschrijving groep 2-3 (race-auto’s ).

08.15 – 09.00 uur inschrijving groep 1 (Straat auto's).

Om de wachtrijen niet te lang te laten worden verzoeken wij u vriendelijk om zich stipt aan deze inschrijftijden te houden en zich bij voorkeur van te voren via de HARC website aan te melden.

Keuring:

Deze zal plaatsvinden in pitbox 24. éénrichtingsverkeer voor snelle afhandeling).

08.00 – 09.00 uur    Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 2/3

08.30 – 09.00 uur    Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 1

Verplichte Briefing:Vrij rijden  pitbox 23.

08.30 – 8.45 uur        Groep 2-3

09.00 – 9.15 uur        Groep 1

Vrij rijden:               Sessie tijden

groep 2/3                  09.00 – 09.40       10.10 – 10.50       11.20 – 11.50            13.40 – 14.10

groep 1                     09.40 – 10.10       10.50 – 11.20       11.50 – 12.10            14.10 – 14.30

Pauze                       12.10 – 13.05

Zelf rijden circuit                   12.10 – 13.00

Kosten                       Groep 2-3     195,-- leden           € 255,-- niet leden

Kosten                       Groep 1         € 175,-- leden           € 230,-- niet leden

Pitstraat alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens het vrij rijden.

Volg strikt de aanwijzingen van officials en langzaam rijden.

 

Tijdens de HARC HISTORIC 250 is het dus NIET toegestaan  om vanuit een pitbox met materiaal of auto via hek noord het circuit te verlaten. Er moet gewacht worden tot na de Finish.

Pitboxen worden toegewezen door HARC organisatie.

Huur pitboxen alleen voor deelnemers HARC HISTORIC 250 (meerdere auto’s, minimaal 4  per box verplicht). 

Organisator HARC behoudt zich het recht voor ook pitboxen te gebruiken voor keuring van ( Vrij Rijden).

Good day Race friends. The latest news about the last free-driving day of the  HARC

English version below.

Best relationship,

We have good news the HARC still has a last free-driving day of the HARC (21 November 2021).

The current measures and developments regarding COVID make it possible for us to organize the Free-driving day this year in a normal and responsible way  .

Of course we will make it another wonderful edition in 2021, with this free-driving day as the end of the season for the historic free-driving at Zandvoort, and we hope that you, like us, are looking forward to giving you another unforgettable experience.

TIME SCHEDULE  + Information FREE DRIVING DAY Zondag 21 November 2021 Informatie Vrij-rijden Zondag 21-11-2021

Sign up trackday 21-11-2021

Participants Free driving 21 November 2021

Below you will find information about the combination Free Driving and the HARC Historic 250.

We as organizer are happy that we are at least given the opportunity to practice our sport, albeit under a number of restrictions. A condition for the smooth running of the event and no interventions by enforcers is that we provide optimal cooperation. So test for access or QR proof of vaccination.

Your absolute cooperation is therefore vital. In the first place, public access is allowed,

Arrival circuit:

It is possible to arrive on Friday 20 November from 6 pm, but the pit boxes can only be reached from 6.30 pm, as an Endurance event is taking place on this day.

Parking on the track:

Participants (Free riding) on ​​Paddock 2, or Heineken paddock. Private cars at Parking A, near the main grandstand. This will be enforced.

We trust that you will cooperate, only in this way will everyone have enough space. It will be a busy day with many participants in the 2 events in one day, Free Riding and the HARC Historic 250.

Registration:

Registration takes place in pit box 23-24.

08.00 – 08.45 registration group 2-3 (race cars).

08.15 – 09.00 registration group 1 (street cars).

To keep the queues from getting too long, we kindly ask you to strictly adhere to these registration times and preferably to register in advance via the HARC website.

Examination:

This will take place in pit box 2. one-way traffic for quick handling).

08.00 – 09.00 o'clock Inspection Free-driving participants group 2/3

08.30 – 09.00 Free-driving test group 1 participants

Mandatory Briefing:Free Driving Pitbox 23.

08.30 – 8.45 a.m. Group 2-3

9:00 am – 9:15 am        Group 1

Free driving:               Session times

group 2/3                  09.00 – 09.40       10.10 – 10.50       11.20 – 11.50            13.40 – 14.10

group 1                     09.40 – 10.10       10.50 – 11.20       11.50 – 12.10            14.10 – 14.30

Break                       12.10 – 13.05

Cost                       Group 2-3     € 195,-- members           € 255,-- non-members

Cost                       Group 1         € 170,-- members           € 230,-- non-members

Pit lane only accessible via Pitbox 0 during free driving.

Strictly follow the directions of officials and drive slowly.

During the HARC HISTORIC 250 it is NOT allowed to leave the circuit from a pit box with material or car via gate north. You have to wait until after the Finish.

Pit boxes are assigned by HARC organization.

Rent pit boxes only for participants HARC HISTORIC 250 (several cars, minimum 3  per box required).

Organizer HARC also reserves the right to use pit boxes for inspection of (Free Driving).