Programma

Download tijdschema

TIJDSCHEMA VRIJ-RIJDEN-DAG Vrijdag 01-10-2021

Programma 01-10-2021

2021 Vrijrijden HARC         AANGEPAST ivm COVID 19

INSCHRIJVING (DIGITAAL) EN KEURING (pitbox 24 of anders aangegeven v.a 08.00 uur)

LET OP UW SLOT TIJDEN.  Indien u te laat bent , bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten.

Het is niet toegestaan om met meer dan 2 auto's in de Pitbox aanwezig te zijn dus graag buiten wachten op aanwijzingen van onze medewerker. Er zullen 3 lijnen waar u zich kunt opstellen, nl groep 1, groep 2/3 en groep 4 

08.00 – 08.45 uur   Keuring groep 1 (straatauto’s – standaardklasse)


08.30 – 09.15 uur   Keuring groep 2 (race-auto’s, niet-licentiehouders) 


08.30 – 09.15 uur   Keuring groep 3 (race-auto’s, licentiehouders) 


09.15 – 10.00 uur   Keuring groep 4 (monoposto’s en Donkervoort-achtigen)


Tevens is bij het keuren max 1 persoon per auto toegestaan.

VERPLICHTE BRIEFING (Digitaal) en Vrijwaring (Digitaal)

Deze formulieren worden u na inschrijving digitaal toegestuurd en verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend deze vooraf te printen en te ondertekenen zodat u compleet ingevuld kunt afgeven bij de keuring (vanwege de COVID 19 protocollen)!  

Tijdschema / Baan tijd

Groep 1

09.00 – 09.30

                    11.05 – 11.35

            13.55 – 14.10

 

 

 

Groep 2/3

09.35 – 10.25

                    11.40 – 12.30

            14.15 – 15.05

               15.45 – 16.30

 

 

 

 

 

Groep 4

10.30 – 11.00

                    12.35 – 13.05

            15.10 – 15.40

               16.35 – 17.00

 

 

 

 

 

Pauze

13.05 – 13.55

 

 

 

 

Speciaal voor deze dag zullen er aanvullende regels (protocol) gehanteerd worden. Deze zullen u ook digitaal worden toegezonden.

Instructie HARC              Niet mogelijk ?? afhankelijk maatregelen

Prijzen: 2021    (Inclusief BTW)
Inschrijving groep 1: € 125,-- HARC leden    € 170,-- niet leden
Inschrijving groep 2: € 240,-- HARC leden    € 340,-- niet leden
Inschrijving groep 3: € 240,-- HARC leden    € 340,-- niet leden
Inschrijving groep 4: € 220,-- HARC leden    € 290,-- niet leden

Voorbereiding

Voor deelname is geen racelicentie vereist, wel een geldig rijbewijs. Aan het begin van de dag wordt de auto gekeurd op het gebied van veiligheid, een onderwerp dat bij de HARC hoog in het vaandel staat. Bij de inschrijving wordt een formulier overhandigd waarop de aandachtspunten voor de keuring staan.

Aan een straatauto worden niet dezelfde eisen gesteld als aan een raceauto, afhankelijk van de klasse waarin wordt gereden, wordt de auto gecheckt met als doel om het voor iedereen zo veilig en dus zo plezierig mogelijk te houden.

Het is per 01-01-2021 om in alle auto's een vaste brandblusser te hebben.

Ook is het op vrijrijden dagen van de HARC verplicht om in Race auto's brandwerende kleding te dragen

De auto’s uit Groep 1:

Het is aan te bevelen om geen losse zaken in de auto te laten liggen op hoedenplank of achterbank. Zorg voor een iets hogere bandenspanning (+ 0.3 atm.) en een iets hoger oliepeil in het motorcarter (+ 0.25 l) en prima werkende schokbrekers. Controleer op olie- en koelvloeistof lekkage.

Indeling

De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen.

Groep 1: Gewone moderne straatauto’s, historische auto’s (zonder rolkooi en andere circuitaanpassingen)

Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi en brandblusser verplicht)

Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s  (rolkooi en brandblusser verplicht)

Groep 4: Monoposto’s en “Donkervoort-achtigen” (zoals Lotus 7, Caterham en Westfield  (rolkooi en brandblusser verplicht)

Veiligheid

Bij de inschrijving wordt gevraagd een vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen.

Voor aanvang wordt er een briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht.

Het dragen van racekleding is voor groep 2 , 3 en 4 verplicht, als ook het dragen van een armrestraint. Voor groep 1 wordt het ten strengste aanbevolen.

Tevens zal er vanaf nu op HARC dagen, race kleding te huur zijn voor een redelijk bedrag bij Racing Sportiva op de gallerij boven de Pitboxen met ondersteuning van de HARC.

Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.

Geluidprotocol

Geluid is een belangrijke factor op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie.

In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

 

Instructie

Voor beginnende rijders is er een mogelijkheid voor het krijgen van instructie van een door de HARC aangestelde, ervaren coureur. Ook zijn er altijd racende HARC-leden aanwezig die graag bereid zijn om tips te geven.

Inschrijven

Bij de Vrijrijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 5 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf. Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

Indien de betaling ook vooraf heeft plaatsgevonden, behoeft u bij de inschrijf-desk alleen uw geldig rijbewijs te tonen, of een geldige licentie voor groep 3, de vrijwaringverklaring te ondertekenen en de auto te laten keuren.

Circuitafspraken

Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan te parkeren achter de pitboxen indien er een pitbox wordt gehuurd. Een pitbox kunt u rechtstreeks boeken bij het circuit,

info@circuitzandvoort.nl of tel. 023- 5 740 740

Tijdens het evenement is box 0 geopend om vanaf de paddock naar de pitstraat te rijden. Het is verboden om passagiers mee te nemen op het circuit.

De auto moet zijn voorzien van een sleepoog of strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

Prijzen: 2021    (Inclusief BTW)
Inschrijving groep 1: € 125,-- HARC leden    € 170,-- niet leden
Inschrijving groep 2: € 240,-- HARC leden    € 340,-- niet leden
Inschrijving groep 3: € 240,-- HARC leden    € 340,-- niet leden
Inschrijving groep 4: € 220,-- HARC leden    € 290,-- niet leden

NB. Dit zijn standaardprijzen, deze kunnen worden aangepast afhankelijk van het dagprogramma.