De HARC biedt een aantal keren per jaar de mogelijkheid om op circuitdagen tegen gereduceerd tarief Vrij te rijden. Er wordt niet in wedstrijdverband gereden, iedereen is vrij om te testen, te trainen of om circuitervaring op te doen. Ook zijn dit bij uitstek dagen om kennis te maken en als voorbereiding voor diegenen die het plan hebben om te gaan racen. Het biedt ook de niet-racende leden van de HARC de gelegenheid om op het circuit te rijden. Al met al, populaire dagen met veel rijders die in prima sfeer en met respect voor elkaar een topdag hebben, het is puur genieten.

VOORBEREIDING
Voor deelname is geen racelicentie vereist, wel een geldig rijbewijs. Aan het begin van de dag wordt de auto gekeurd op het gebied van veiligheid, een onderwerp dat bij de HARC hoog in het vaandel staat.
Aan een raceauto worden andere eisen gesteld dan aan een straatauto. Afhankelijk van de klasse waarin wordt gereden, wordt de auto gecheckt met als doel om het voor iedereen zo veilig en dus zo plezierig mogelijk te houden.

INDELING
De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen:
Groep 1: Gewone (moderne en historische) straatauto’s (zonder rolkooi en andere circuitaanpassingen; goedgekeurde helm is verplicht, een brandblusser wordt sterk aanbevolen);
Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht);
Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding, arm restraint en vaste brandblusser verplicht);
Groep 4: Monoposto’s en “Donkervoort-achtigen”, zoals Lotus 7, Caterham en Westfield (goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht).

VEILIGHEID
Het is noodzakelijk (Groep 1) dat er géén losse zaken in de auto liggen op de hoedenplank of de achterbank. Zorg voor een iets hogere bandenspanning (+ 0.3 atm.) en een iets hoger oliepeil in het motorcarter (+ 0.25 l) en prima werkende schokbrekers. Controleer op olie- en koelvloeistof lekkage.
Voor Groep 2-3 en 4 is racekleding verplicht, als ook het dragen van een armrestraint. Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.
Bij de inschrijving via de website wordt gevraagd een digitale vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen en overige spelregels door middel van de digitale briefing. 
Voor aanvang wordt er een extra briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd door Paul van Stenis, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht. Het is verboden om passagiers mee te nemen op het circuit met uitzondering van een KNAF gecertificeerde instructeur. Auto’s moeten zijn voorzien van een sleepoog of -strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

GELUIDPROTOCOL
Geluid is een belangrijk issue op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie gemaakt.
In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

INSTRUCTIE
Voor beginnende rijders is er een mogelijkheid voor het krijgen van instructie van een KNAF gecertificeerde instructeur. Vraag hiernaar bij de inschrijving. Ook zijn er altijd ervaren, racende HARC-leden aanwezig die graag bereid zijn om tips te geven. 

INSCHRIJVEN
Bij de Vrij rijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 10 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf.  Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

Inschrijven, ondertekenen van de vrijwaring en de briefing en betaling vindt vooraf plaats via de website.  Bij de inschrijf-desk hoeft u dan alleen uw geldig rijbewijs te tonen (of een geldige licentie voor groep 3).

CIRCUITAFSPRAKEN
Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan te parkeren achter de pitboxen indien er een pitbox wordt gehuurd. Een pitbox kunt u rechtstreeks boeken bij het circuit, info@circuitzandvoort.nl of tel. 023-5740740.
De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is 30 km p/uur. De huisregels en het paddockreglement van Circuit Zandvoort zijn van toepassing. De maximale snelheid in de pitlane is 40 km p/uur, door de Marshalls wordt hierop gecontroleerd. De pitlane is toegankelijk via Pitbox 0.

SCHADE
Als rijder bent u verantwoordelijk voor gebruiksschades aan de baan en overige objecten op Circuit Zandvoort. Hierbij een globale opsomming van de daaraan verbonden kosten. 

Bandenpakket € 150,-- per rij; Rubbermat € 275,--; Tecpro Barrier € 900,--;  Vangrailplaat € 275,-- p.stuk; Vangrailstijl € 75,--p.stuk; Vangraileindstuk € 125,-- p.stuk; Nordbeton/Spengler Barrier € 1.500,--p.stuk; Nordbeton/Spengler Deur € 4.000,--p.stuk; Fia Hek € 2.000,-- p.5 meter; Publiekshek € 200,-- p.5 meter; Oliepoeder €25,-- p.zak; Veegwagen € 50,-- p.15 min; Takelwagen € 50,-- p.15 min; Brandblusser €125,-- p.stuk; Blusketel € 335,-- p.stuk. 

COVID-19 MAATREGELEN
Om Vrij rijden na de Corona pandemie mogelijk te kunnen maken, hebben wij met Circuit Zandvoort afspraken gemaakt over de wijze waarop wij dit kunnen organiseren. U begrijpt dat een en ander alleen doorgang kan vinden onder strikte afspraken, die ook moeten worden nageleefd in verband met ieders gezondheid en veiligheid. Met andere woorden: het is van het allergrootste belang -ook na de versoepelingen- dat alle deelnemers zich conformeren aan de dan geldende regels. Alleen op die manier kunnen wij er toch een fijne activiteit van maken, zoals u van de HARC gewend bent.

Volg bij de inschrijving/keuring in pitbox 23-24 de aanwijzingen op die zorgen voor een vlot en veilig verloop en houdt u te allen tijden aan de 1.5 m afstand, zoals aangegeven. De keuring vindt plaats d.m.v. het door de pitbox rijden.


INSCHRIJVING ( MICKEY’s Bar) EN KEURING (pitbox 13/14 v.a 08.00 uur)
08.00 – 08.30 uur    inschrijving groep 1 (straatauto’s – standaardklasse)
08.30 – 09.00 uur    inschrijving groep 2 (race-auto’s, niet-licentiehouders) 
08.30 – 09.00 uur    inschrijving groep 3 (race-auto’s, licentiehouders) 
09.00 – 09.30 uur    inschrijving groep 4 (monoposto’s en Donkervoort-achtigen)

Om de wachtrijen niet te lang te laten worden, verzoeken wij u vriendelijk om zich zoveel mogelijk aan deze verzoek inschrijftijden te houden, en het liefst van te voren via de website aan te melden.

VERPLICHTE BRIEFING ((In pitbox waar keuring is, evt nader af te stemmen)
(08.30 uur groep 1, 2, 3)    (09.05 uur groep 2, 3)        (09.30 uur groep 4)     (10.00 uur groep 3)

Tijdschema

Groep 1 09.00 – 09.30 11.05 – 11.35 13.55 – 14.10  
Groep 2/3 09.35 – 10.25 11.40 – 12.30 14.15 – 15.05 15.45 – 16.30
Groep 4 10.30 – 11.00 12.35 – 13.05 15.10 – 15.40 16.35 – 17.00
         
Pauze 13.05 – 13.55      

 

Voorbereiding

Voor deelname is geen racelicentie vereist, wel een geldig rijbewijs. Aan het begin van de dag wordt de auto gekeurd op het gebied van veiligheid, een onderwerp dat bij de HARC hoog in het vaandel staat. Bij de inschrijving wordt een formulier overhandigd waarop de aandachtspunten voor de keuring staan. Het formulier kan ook vooraf al worden gedownload: klik HIER.

Aan een straatauto worden niet dezelfde eisen gesteld als aan een raceauto, afhankelijk van de klasse waarin wordt gereden, wordt de auto gecheckt met als doel om het voor iedereen zo veilig en dus zo plezierig mogelijk te houden.

De auto’s uit Groep 1:

Het is aan te bevelen om geen losse zaken in de auto te laten liggen op hoedenplank of achterbank. Zorg voor een iets hogere bandenspanning (+ 0.3 atm.), een oliepeil dat is gecontroleerd en op het maximum staat en prima werkende schokbrekers. Controleer ook op olie- en koelvloeistof lekkage.

Indeling

De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen.

Groep 1: Gewone moderne straatauto’s, historische auto’s (zonder rolkooi en andere circuitaanpassingen)

Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi en brandblusser verplicht)

Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s

Groep 4: Monoposto’s en “Donkervoort-achtigen” (zoals Lotus 7, Caterham en Westfield

Veiligheid

Bij de inschrijving wordt gevraagd een vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen.

Voor aanvang wordt er een briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht.

Het dragen van racekleding wordt voor groep 2 sterk aanbevolen. Voor groep 3 en 4 is racekleding verplicht, als ook het dragen van een armrestraint, met uitzondering van de monoposto’s.

Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.

Geluidprotocol

Geluid is een belangrijke factor op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie.

In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

Instructie

Voor beginnende rijders is er een mogelijkheid voor het krijgen van instructie van een door de HARC aangestelde, ervaren coureur, echter dat dient wel bij de inschrijving te worden aangegeven. Ook zijn er altijd racende HARC-leden aanwezig die graag bereid zijn om tips te geven.

Inschrijven

Bij de Vrijrijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 10 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf.  Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

Indien de betaling ook vooraf heeft plaatsgevonden, behoeft u bij de inschrijf-desk alleen uw geldig rijbewijs te tonen, of een geldige licentie voor groep 3, de vrijwaringverklaring te ondertekenen en het keuringsformulier Veiligheid in ontvangst te nemen, dat u meeneemt naar de keuring.

Zonder dit formulier wordt de auto niet gekeurd. Het formulier kan ook vooraf al worden gedownload: klik HIER.

Circuitafspraken

Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan te parkeren achter de pitboxen indien er een pitbox wordt gehuurd. Een pitbox kunt u rechtstreeks boeken bij het circuit,

info@circuitzandvoort.nl of tel. 023- 5 740 740

Tijdens het evenement is box 0 geopend om vanaf de paddock naar de pitstraat te rijden. Het is verboden om passagiers mee te nemen op het circuit.

De auto moet zijn voorzien van een sleepoog of strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

Prijzen: 
Inschrijving groep 1: € 105, --  HARC leden, € 140,-- niet leden
Inschrijving groep 2: € 205,-- HARC leden € 290,-- niet leden
Inschrijving groep 3: € 205,-- HARC leden € 290,-- niet leden
Inschrijving groep 4: € 185,-- HARC leden € 245,-- niet leden

NB. Dit zijn standaardprijzen, deze kunnen worden aangepast afhankelijk van het dagprogramma.

Er staan fouten in het formulier. Corrigeer uw invoer en probeer het opnieuw.

Klopt dit niet?

Voertuig

Maak hieronder uw keuze:

€ 140,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 245,00

€ 0,00

Totaal inclusief BTW:

Aanmeldingen voor dit evenement:

 • Mario Biemans
 • Joost De Jong
 • Ruben Van Hoorn, Formel Vau
 • Rupert Krom
 • Michael Rasper
 • Reinier Veen, van der
 • Detlef März
 • Niels Lefeber, Paralda B.V.
 • Robert Verstraeten
 • cor nuyts, nuyts bvba
 • Bruno Reinke
 • Robert Verstraeten
 • Joost Heijne, Marabunta Racing
 • Stephan Gremler, Formel Vau
 • Philip Quy, Orthopedie Quy bvba
 • ALAIN LAMBRECHTS, Mr.
 • ALAIN PONCELET, Séquence concept sa
 • Lorenzo (Laurent) Sparacio
 • Jan Augustijn, Augustijn Auto Expertise
 • Dan Clowes
 • Gerald Ludwig
 • C Bastiaanssen, Carlusso-sportivo
 • noel vergote
 • Jean marie Leys
 • Rp Rubbio
 • Toon Hungenaert, RUSH DRIVERS COLLECTIVE
 • Hans Nijssen, Mr
 • Mark Harrison, Magic Motorsport
 • J.J.W. Aniba
 • Adrian Heath, F5 Limited
 • Stefan Loos, de, Vesto
 • Kees Rijsbergen, van
 • Peter Kraaijeveld
 • M vermin
 • Kurt Withouck
 • BERNARD GARSOU
 • ANTOINE VAN DRIESSCHE
 • Patrick Faust, Mr
 • Cedric Baeten, RUSH Riders Collective
 • Gerard van Dam
 • ROBIN Dawe
 • Leo Beckers
 • fran koeken
 • Sander Teeuwen , Beheer en Meer B.V.
 • Michiel Noteboom, -
 • Rick Bakker, Marabunta Racing
 • Colin Caresani, -
 • nicole desenfans
 • serge MARLET
 • Albert Hiller
 • Robert MICHEL
 • Frank Marklin, Raptor-Racing-Motorsports
 • Klaus Dober, Formel Vau
 • Yves De Kelper
 • Jan Brinkman, Autobedrijf Jan Brinkman
 • Reinier Abbe, van
 • Peter Rademaker
 • John Jansen, -
 • Philip Davis
 • Don Leeuwen, van, Racejoureclame
 • Pieter Bos, Car Company Haarlem B.V.
 • Michael Teeuwen, De KeukenAdviseur.nl
 • Peter Brouwer
 • Michel Stordeur
 • Jasper Bijl, Kreijne autotechniek
 • Bart Wubben
 • Ton Kuyk, van
 • Ed Waalewijn, -
 • Chris Meihuizen
 • Michael Nooij, Fiat 128 Racing Team
 • Jan-Wim Stals
 • Jeffrey Klerk,de
 • Marcel Stroetenga, BMW van Poelgeest
 • Edwin Fluit
 • Jan Schouten, Vink motorsport
 • Arjan Arendse, Arjan Arendse Services
 • Mark Van Meel, 1990
 • William Bogaards, Bademeisters
 • Berend Aken, van, -
 • Ernest Cools, Cools Bouwmanagement
 • Yardi Hoogwerf
 • Tonnie Vos, Gearbox Services
 • Sander Beem, van, -
 • Johan Nolte, etloN bv Entresolvloeren en Selfstorage inrichting
 • Peter Mulder, Mulder Classic Parts
 • Johan Baan, Joba Cars BV
 • Cedric Baeten